Urząd Gminy Przasnysz

Kalednarium

«maj 2024»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Najbliższe
Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Reklama

godło i herb z informacją o dofinansowaniu ze środków państwowego funduszu celowego
baner programu Czyste Powietrze
inwestycje
odnośnik mapowy
odsyłacz Facebook
Informacje o środowisku
zakładka LPR Gminy Przasnysz
przetargi
ekonomia społeczna i solidarna
pomoc stypendialna
FDS
GBP w Bogatem
opłaty za wodę
logo GBP
Szkoły
zaq1
śmieci
GOPS
meteo
planowane wyłączenia prądu

Reklama

baner informujący o projektach UE realizowanych przez Gminę Przasnysz

Nawigacja

Treść strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu działa na podstawie:


1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r., nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
2) ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn., zm.),
5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
6) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. nr 139 poz. 992 z późn. zm.),
7) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012 r., poz. 1228)
8) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(tj. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.),
9) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),
10) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. nr 149, poz. 887),
11) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 823)


GOPS realizuje cele i zadania gminy  z zakresu pomocy społecznej określone w ustawie o pomocy społecznej, w szczególności:
1) przyznawaniem i wypłacaniem przewidzianych ustawą świadczeń,
2) prowadzeniem pracy socjalnej,
3) prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej,
4) analizą i oceną zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
5) realizowaniem zadań wynikających z rozeznania potrzeb społecznych,
6) rozwijaniem nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
7) przygotowywaniem oceny zasobów w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

GOPS realizuje także zadania z zakresu pomocy społecznej określone dla ośrodków pomocy  w innych ustawach - m.in. z zakresu świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i z funduszu alimentacyjnego, wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie itd.


Organizując pomoc społeczną, GOPS współpracuje w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi, parafiami oraz osobami fizycznymi i prawnymi na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej i odrębnych przepisach

 

Projekty Unijne

Godziny otwarcia

Urząd Gminy Przasnysz pracuje:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

Kontakt

URZĄD GMINY PRZASNYSZ

UL. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 5
06-300 PRZASNYSZ
tel. (29) 752 27 09
 
 • Sekretariat
  (29) 751 21 31
 • Skarbnik
  (29) 751 21 42
 • Sekretarz
  (29) 751 21 35
 • Referat Obsługi Oświaty
  (29) 751 21 33
 • Ewidencja ludności i dowody osobiste 
  (29) 751 21 34
 • Inwestycje
  (29) 751 21 36
 • Zamówienia publiczne i gospodarka odpadami
  (29) 751 21 37
 • Gospodarka komunalna (woda i ścieki)
  (29) 751 21 38
 • Gospodarka przestrzenna (drogi)
  (29) 751 21 41
 • Podatki
  (29) 751 21 43
 • Fax
  (29) 751 21 44
Wszelkie prawa zastrzeżone dla UG Przasnysz
Do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.