Urząd Gminy Przasnysz

Kalednarium

«lipiec 2019»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 dzień: 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 dzień: 27 28
29 30 31

Najbliższe
Wydarzenia

Reklama

inwestycje
odnośnik mapowy
opłaty za wodę
dodatkowy banner projektowy
Informacje o środowisku
zakładka LPR Gminy Przasnysz
przedsiębiorcy
logo GBP
Szkoły
zaq1
śmieci
GOPS
meteo
planowane wyłączenia prądu
strategia
cdqa
przetargi

Reklama

test

Nawigacja

Treść strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu działa na podstawie:


1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r., nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
2) ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn., zm.),
5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
6) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. nr 139 poz. 992 z późn. zm.),
7) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012 r., poz. 1228)
8) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(tj. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.),
9) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),
10) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. nr 149, poz. 887),
11) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 823)


GOPS realizuje cele i zadania gminy  z zakresu pomocy społecznej określone w ustawie o pomocy społecznej, w szczególności:
1) przyznawaniem i wypłacaniem przewidzianych ustawą świadczeń,
2) prowadzeniem pracy socjalnej,
3) prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej,
4) analizą i oceną zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
5) realizowaniem zadań wynikających z rozeznania potrzeb społecznych,
6) rozwijaniem nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
7) przygotowywaniem oceny zasobów w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

GOPS realizuje także zadania z zakresu pomocy społecznej określone dla ośrodków pomocy  w innych ustawach - m.in. z zakresu świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i z funduszu alimentacyjnego, wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie itd.


Organizując pomoc społeczną, GOPS współpracuje w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi, parafiami oraz osobami fizycznymi i prawnymi na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej i odrębnych przepisach

 

Projekty Unijne

Godziny otwarcia

Urząd Gminy Przasnysz pracuje:

poniedziałek - godz. 9.00-17.00

od wtorku do piątku - godz. 8.00-16.00

Kontakt

URZĄD GMINY PRZASNYSZ

UL. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 5
06-300 PRZASNYSZ
tel. (29) 752 27 09
       (29) 752 24 88
       (29) 752 27 36
       (29) 752 23 21
faks (29) 752 27 09 w. 44
Wszelkie prawa zastrzeżone dla UG Przasnysz
Do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.