Urząd Gminy Przasnysz

Kalednarium

«styczeń 2022»
P W Ś C P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Najbliższe
Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Reklama

inwestycje
odnośnik mapowy
odsyłacz Facebook
szczepienia
Informacje o środowisku
zakładka LPR Gminy Przasnysz
ekonomia społeczna i solidarna
pomoc stypendialna
FDS
dodatkowy banner projektowy
opłaty za wodę
logo GBP
Szkoły
zaq1
śmieci
GOPS
meteo
planowane wyłączenia prądu
strategia
cdqa

Reklama

OZE

Nawigacja

Treść strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu działa na podstawie:


1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r., nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
2) ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn., zm.),
5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
6) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. nr 139 poz. 992 z późn. zm.),
7) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012 r., poz. 1228)
8) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(tj. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.),
9) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),
10) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. nr 149, poz. 887),
11) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 823)


GOPS realizuje cele i zadania gminy  z zakresu pomocy społecznej określone w ustawie o pomocy społecznej, w szczególności:
1) przyznawaniem i wypłacaniem przewidzianych ustawą świadczeń,
2) prowadzeniem pracy socjalnej,
3) prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej,
4) analizą i oceną zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
5) realizowaniem zadań wynikających z rozeznania potrzeb społecznych,
6) rozwijaniem nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
7) przygotowywaniem oceny zasobów w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

GOPS realizuje także zadania z zakresu pomocy społecznej określone dla ośrodków pomocy  w innych ustawach - m.in. z zakresu świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i z funduszu alimentacyjnego, wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie itd.


Organizując pomoc społeczną, GOPS współpracuje w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi, parafiami oraz osobami fizycznymi i prawnymi na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej i odrębnych przepisach

 

Projekty Unijne

Godziny otwarcia

Urząd Gminy Przasnysz pracuje:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

Kontakt

URZĄD GMINY PRZASNYSZ

UL. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 5
06-300 PRZASNYSZ
tel. (29) 752 27 09
 
 • Sekretariat
  (29) 751 21 31
 • Skarbnik
  (29) 751 21 42
 • Sekretarz
  (29) 751 21 35
 • Referat Obsługi Oświaty
  (29) 751 21 33
 • Ewidencja ludności i dowody osobiste 
  (29) 751 21 34
 • Inwestycje
  (29) 751 21 36
 • Zamówienia publiczne i gospodarka odpadami
  (29) 751 21 37
 • Gospodarka komunalna (woda i ścieki)
  (29) 751 21 38
 • Gospodarka przestrzenna (drogi)
  (29) 751 21 41
 • Podatki
  (29) 751 21 43
 • Fax
  (29) 751 21 44
Wszelkie prawa zastrzeżone dla UG Przasnysz
Do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.