Urząd Gminy Przasnysz

Kalednarium

«czerwiec 2019»
P W Ś C P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 dzień: 23
24 25 26 27 28 29 30

Reklama

inwestycje
odnośnik mapowy
opłaty za wodę
dodatkowy banner projektowy
Informacje o środowisku
zakładka LPR Gminy Przasnysz
przedsiębiorcy
logo GBP
Szkoły
zaq1
śmieci
GOPS
meteo
planowane wyłączenia prądu
strategia
cdqa
przetargi

Reklama

test

Nawigacja

  • Urząd  |  
  • Klauzula RODO  |  

Treść strony

Klauzula RODO

Informacja Wójta Gminy Przasnysz o przetwarzaniu danych osobowych.

Na podstawie art. 8a pkt 1, 2, 3 , art. 8b i art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Przasnysz danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań  dotyczących sporządzenia aktów planistycznych informuję o:

o możliwości składania wniosków/uwag do projektów uchwał o planach miejscowych oraz o terminach składania wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz

informuję:
1. złożenie wniosku/uwagi stanowić będzie odpowiedź na Ogłoszenie Wójta Gminy Przasnysz;

2. administratorem podanych danych osobowych we wniosku/uwadze jest Wójt Gminy Przasnysz z siedzibą ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz i są one podawane w celu składania wniosków/uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

3. składający wniosek/uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

4. podane dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia postępowania planistycznego, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii "A" (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby Archiwum Zakładowego (Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Kadr, Spraw Obronnych, Działalności Gospodarczej i Promocji w siedzibie Urzędu Gminy Przasnysz), nad którym nadzór sprawuje Archiwum Państwowe z siedzibą w Warszawie – Oddział w Pułtusku ul. Zaułek 22, 06-100 Pułtusk.

5. w przypadku kiedy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest sporządzany przez wykonawcę wyłonionego w drodze przeprowadzonego przetargu/ zapytania ofertowego, podane dane osobowe będą udostępnione Wykonawcy w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

6. składający wniosek/uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

7. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy;

8. konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie wniosku/uwagi bez rozpoznania;

9. podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi: - art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ((t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), w związku z § 9 pkt 4 i pkt 13 w związku z załącznikiem nr 3 i 7 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233), lub - art. 17 pkt 1 i pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), oraz § 12 pkt 4 i pkt 16 w związku z załącznikiem nr 4 i nr 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

10. składający wniosek/uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek/uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych;

11. dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@przasnysz.pl

Projekty Unijne

Godziny otwarcia

Urząd Gminy Przasnysz pracuje:

poniedziałek - godz. 9.00-17.00

od wtorku do piątku - godz. 8.00-16.00

Kontakt

URZĄD GMINY PRZASNYSZ

UL. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 5
06-300 PRZASNYSZ
tel. (29) 752 27 09
       (29) 752 24 88
       (29) 752 27 36
       (29) 752 23 21
faks (29) 752 27 09 w. 44
Wszelkie prawa zastrzeżone dla UG Przasnysz
Do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.