Urząd Gminy Przasnysz

Kalednarium

«listopad 2022»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 dzień: 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Najbliższe
Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Reklama

godło i herb z informacją o dofinansowaniu ze środków państwowego funduszu celowego
inwestycje
odnośnik mapowy
odsyłacz Facebook
szczepienia
Informacje o środowisku
zakładka LPR Gminy Przasnysz
ekonomia społeczna i solidarna
pomoc stypendialna
FDS
dodatkowy banner projektowy
opłaty za wodę
logo GBP
Szkoły
zaq1
śmieci
GOPS
meteo
planowane wyłączenia prądu
strategia

Reklama

OZE

Nawigacja

Treść strony

Szczegółowe zadania

 Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Przasnyszu działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
 • ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
 • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.)
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 ze zm.)

GZOEASiP wykonuje zadania w celu prawidłowego funkcjonowania szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przasnysz w zakresie oświaty, a w szczególności:
 

 • prowadzenie scentralizowanej obsługi finansowo-księgowej szkół,
 • organizowanie wypłat wynagrodzeń oraz prowadzenia ewidencji danych o zatrudnieniu,
 • i wynagrodzeniach nauczycieli i pracowników szkół,
 • organizowanie dowozu uczniów do szkół,
 • nadzór nad spełnianiem obowiązku nauki przez młodzież od 16 do 18 roku życia,
 • przyznawanie pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 • pomoc materialna dla uczniów spełniających kryteria dochodowe ( stypendia i zasiłki szkolne),
 • sporządzanie analiz i sprawozdań, w tym SIO.
   

Projekty Unijne

Godziny otwarcia

Urząd Gminy Przasnysz pracuje:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

Kontakt

URZĄD GMINY PRZASNYSZ

UL. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 5
06-300 PRZASNYSZ
tel. (29) 752 27 09
 
 • Sekretariat
  (29) 751 21 31
 • Skarbnik
  (29) 751 21 42
 • Sekretarz
  (29) 751 21 35
 • Referat Obsługi Oświaty
  (29) 751 21 33
 • Ewidencja ludności i dowody osobiste 
  (29) 751 21 34
 • Inwestycje
  (29) 751 21 36
 • Zamówienia publiczne i gospodarka odpadami
  (29) 751 21 37
 • Gospodarka komunalna (woda i ścieki)
  (29) 751 21 38
 • Gospodarka przestrzenna (drogi)
  (29) 751 21 41
 • Podatki
  (29) 751 21 43
 • Fax
  (29) 751 21 44
Wszelkie prawa zastrzeżone dla UG Przasnysz
Do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.