Urząd Gminy Przasnysz

Kalednarium

«grudzień 2018»
P W Ś C P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Najbliższe
Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Reklama

inwestycje
odnośnik mapowy
opłaty za wodę
Informacje o środowisku
zakładka LPR Gminy Przasnysz
przedsiębiorcy
logo GBP
Szkoły
zaq1
śmieci
GOPS
meteo
planowane wyłączenia prądu
strategia
cdqa
przetargi

Reklama

test

Nawigacja

  • akcyza paliwowa  |  

Treść strony

Zasady wypłaty akcyzy paliwowej

W 2018 roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach:

a) od 1 do 28 lutego 2018 r. - producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami potwierdzonymi przez upoważnionego przez Wójta Gminy Przasnysz  pracownika Urzędu Gminy  za zgodność z oryginałem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku.

b) od 1 do 31 sierpnia 2018 r. - producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu upoważnionego przez wójta; faktury te stanowią dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2018 roku do 31 lipca 2018 roku w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 rok.

Limit zwrotu podatku w 2018 r. wynosić będzie: 86,00 zł * liczba ha użytków rolnych, czyli tyle ile w roku 2017.

Termin załatwienia:
Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:

1. od 3 do 30 kwietnia 2018 r. – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w pierwszym terminie
2. od 1 do 31 października 2018 r. – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w drugim terminie.

Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Poniżej znajdują się szczegółowe wytyczne zwrotu akcyzy za paliwo oraz stosowny wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2018 roku.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.
W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

W 2018 roku producenci rolni mogą składać do wójta wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach:

a) od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

b) od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, następuje w terminach:

1. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego;

2. od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2018 roku -  86 litrów.

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2018 roku - 1,00 zł.

Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2018 roku - 86,00 zł

 

 

 

Projekty Unijne

Godziny otwarcia

Urząd Gminy Przasnysz pracuje:

poniedziałek - godz. 9.00-17.00

od wtorku do piątku - godz. 8.00-16.00

Kontakt

URZĄD GMINY PRZASNYSZ

UL. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 5
06-300 PRZASNYSZ
tel. (29) 752 27 09
       (29) 752 24 88
       (29) 752 27 36
       (29) 752 23 21
faks (29) 752 27 09 w. 44
Wszelkie prawa zastrzeżone dla UG Przasnysz
Do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.