Urząd Gminy Przasnysz

Kalednarium

«maj 2024»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Najbliższe
Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Reklama

godło i herb z informacją o dofinansowaniu ze środków państwowego funduszu celowego
baner programu Czyste Powietrze
inwestycje
odnośnik mapowy
odsyłacz Facebook
Informacje o środowisku
zakładka LPR Gminy Przasnysz
przetargi
ekonomia społeczna i solidarna
pomoc stypendialna
FDS
GBP w Bogatem
opłaty za wodę
logo GBP
Szkoły
zaq1
śmieci
GOPS
meteo
planowane wyłączenia prądu

Reklama

baner informujący o projektach UE realizowanych przez Gminę Przasnysz

Nawigacja

 • Cyfrowe okno na świat  |  

Treść strony

 • -

"Cyfrowe okno na świat"

Wójt Gminy Przasnysz uprzejmie informuje, że Gmina Przasnysz rozpoczęła realizację projektu "Cyfrowe okno na świat – mobilny internet w Gminie Przasnysz". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, dzięki zapewnieniu bezpłatnego dostępu do Internetu oraz bezpłatne dostarczenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla gospodarstw domowych z terenu Gminy spełniających kryteria udziału w projekcie.

Uczestnikami projektu mogą zostać gospodarstwa domowe, w których zamieszkują dzieci i młodzież ucząca się, uprawnione do otrzymywania stypendium socjalnego (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty, Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz. 182), w których wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie jest większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy Społecznej, Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2012, poz. 823) bądź zamieszkują dzieci i młodzież uczące się, niepełnosprawni ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, spełniające kryteria dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. 2013, Nr 0, poz. 3).

Biuro projektu mieści się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem pod adresem Bogate 57A, 06-300 Przasnysz.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu, ul. św. Wojciecha 1, 06-300 Przasnysz, tel. (29) 752 31 54, e-mail: gopsprzasnysz@data.pl, w Urzędzie Gminy w Przasnyszu, ul. św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz, na stronie internetowej projektu www.przasnysz.pl/projekt oraz u Koordynatora operacyjnego projektu pod numerem telefonu 537 800 019.

Ważne źródła informacji o projekcie:

Oficjalna strona Unii Europejskiej

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 

 

 

Projekty Unijne

Godziny otwarcia

Urząd Gminy Przasnysz pracuje:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

Kontakt

URZĄD GMINY PRZASNYSZ

UL. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 5
06-300 PRZASNYSZ
tel. (29) 752 27 09
 
 • Sekretariat
  (29) 751 21 31
 • Skarbnik
  (29) 751 21 42
 • Sekretarz
  (29) 751 21 35
 • Referat Obsługi Oświaty
  (29) 751 21 33
 • Ewidencja ludności i dowody osobiste 
  (29) 751 21 34
 • Inwestycje
  (29) 751 21 36
 • Zamówienia publiczne i gospodarka odpadami
  (29) 751 21 37
 • Gospodarka komunalna (woda i ścieki)
  (29) 751 21 38
 • Gospodarka przestrzenna (drogi)
  (29) 751 21 41
 • Podatki
  (29) 751 21 43
 • Fax
  (29) 751 21 44
Wszelkie prawa zastrzeżone dla UG Przasnysz
Do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.