Urząd Gminy Przasnysz

Kalednarium

«czerwiec 2019»
P W Ś C P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 dzień: 23
24 25 26 27 28 29 30

Reklama

inwestycje
odnośnik mapowy
opłaty za wodę
dodatkowy banner projektowy
Informacje o środowisku
zakładka LPR Gminy Przasnysz
przedsiębiorcy
logo GBP
Szkoły
zaq1
śmieci
GOPS
meteo
planowane wyłączenia prądu
strategia
cdqa
przetargi

Reklama

test

Nawigacja

  • Cyfrowe okno na świat  |  

Treść strony

"Cyfrowe okno na świat"

Wójt Gminy Przasnysz uprzejmie informuje, że Gmina Przasnysz rozpoczęła realizację projektu "Cyfrowe okno na świat – mobilny internet w Gminie Przasnysz". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, dzięki zapewnieniu bezpłatnego dostępu do Internetu oraz bezpłatne dostarczenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla gospodarstw domowych z terenu Gminy spełniających kryteria udziału w projekcie.

Uczestnikami projektu mogą zostać gospodarstwa domowe, w których zamieszkują dzieci i młodzież ucząca się, uprawnione do otrzymywania stypendium socjalnego (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty, Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz. 182), w których wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie jest większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy Społecznej, Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2012, poz. 823) bądź zamieszkują dzieci i młodzież uczące się, niepełnosprawni ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, spełniające kryteria dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. 2013, Nr 0, poz. 3).

Biuro projektu mieści się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem pod adresem Bogate 57A, 06-300 Przasnysz.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu, ul. św. Wojciecha 1, 06-300 Przasnysz, tel. (29) 752 31 54, e-mail: gopsprzasnysz@data.pl, w Urzędzie Gminy w Przasnyszu, ul. św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz, na stronie internetowej projektu www.przasnysz.pl/projekt oraz u Koordynatora operacyjnego projektu pod numerem telefonu 537 800 019.

Ważne źródła informacji o projekcie:

Oficjalna strona Unii Europejskiej

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 

 

 

Projekty Unijne

Godziny otwarcia

Urząd Gminy Przasnysz pracuje:

poniedziałek - godz. 9.00-17.00

od wtorku do piątku - godz. 8.00-16.00

Kontakt

URZĄD GMINY PRZASNYSZ

UL. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 5
06-300 PRZASNYSZ
tel. (29) 752 27 09
       (29) 752 24 88
       (29) 752 27 36
       (29) 752 23 21
faks (29) 752 27 09 w. 44
Wszelkie prawa zastrzeżone dla UG Przasnysz
Do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.