Urząd Gminy Przasnysz

Kalednarium

«październik 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Najbliższe
Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Reklama

inwestycje
odnośnik mapowy
odsyłacz Facebook
szczepienia
Informacje o środowisku
zakładka LPR Gminy Przasnysz
ekonomia społeczna i solidarna
pomoc stypendialna
FDS
dodatkowy banner projektowy
opłaty za wodę
logo GBP
Szkoły
zaq1
śmieci
GOPS
meteo
planowane wyłączenia prądu
strategia
cdqa

Reklama

OZE

Nawigacja

 • gospodarka odpadami  |  

Treść strony

Informacja o zasadach gospodarowania odpadami

Szanowni Mieszkańcy!

Od 1 lipca 2013 roku zmieniają się zasady gospodarowania odpadami wytwarzanymi w gospodarstwach domowych. Gospodarka odpadami przechodzi we władanie gminy. Obowiązywać będą nowe zasady zbiórki i utylizacji odpadów komunalnych oraz rozliczania należności za odbiór odpadów z poszczególnych nieruchomości.

Uchwalą Rady Gminy Przasnysz została wybrana metoda opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawka takiej opłaty. Mieszkańcy segregujący odpady zapłacą za ich wywóz 4,50 zł miesięcznie od osoby, a ci, którzy segregacji nie będą prowadzili – 7,50 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Opłata ta będzie obowiązywać wszystkie osoby mieszkające na terenie Gminy Przasnysz (nawet bez zameldowania).

W związku z wprowadzonymi zmianami zobowiązani Państwo są do wypełnienia ,,Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi". Deklarację należy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym i złożyć w Urzędzie Gminy Przasnysz do dnia 30 kwietnia 2013 roku. Złożenie wypełnionej deklaracji jest obowiązkowe!

Deklarację można pobrać również w Urzędzie Gminy Przasnysz, ul. św. St. Kostki 5, pokój nr 6.

W przypadku niezłożenia deklaracji lub jeżeli będą uzasadnione wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Przasnysz określi wysokość opłaty w drodze decyzji administracyjnej.

Odpłatnością za gospodarowanie odpadami objęci zostaną wszyscy mieszkańcy gminy.

Nieruchomości niezamieszkałe, takie jak m.in. obiekty i tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą, szkoły, przedszkola, urzędy administracji rządowej i samorządowej, ośrodki kultury, działki rekreacyjne, itp. wytworzone odpady będą oddawać na dotychczasowych zasadach.

 

Wójt Gminy Przasnysz
/-/ Grażyna Wróblewska

AKTUALNE UCHWAŁY:

Zasady segregowania śmieci

W załączeniu przedstawiamy Państwu ulotkę informacyjną o zasadach segregowania odpadów z gospodarstw indywidualnych przez mieszkańców gminy Przasnysz. Zawarte w niej informacje pomogą w przygotowaniu właściwej segregacji śmieci, co ułatwi ich odbiór przez firmę mającą obsługiwać gminę w zakresie usuwania nieczystości.

Zmiany w zakresie segregowania śmieci od września 2020 r.

W związku z nowelizacją przepisów informujemy o nowych zasadach segregacji śmieci na terenie gminy Przasnysz, które zaczną obowiązywać od 1 września 2020 roku na terenie gminy.

Segregowanie odpadów nietypowych

W załączeniu przedstawiamy ulotkę z informacjami na temat zasad pozbywania się odpadów, których nie można zaliczyć do typowych odpadów segregowanych (w tym np. przeterminowanych leków, sprzętu AGD, RTV itp.).

Rejestr przedsiębiorców działalności regulowanej

Przedstawiamy wszystkim mieszkańcom gminy Przasnysz wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej. Przedsiębiorcy ci mogą świadczyć usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych z tzw. nieruchomości niezamieszkałych.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Urząd Gminy Przasnysz informuje, że na terenie gminy od lipca będzie funkcjonował Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, jako jeden z elementów systemu usuwania odpadów z administrowanego terenu. Mieści się on w Przasnyszu przy ul. Leszno 17. Mieszkańcy gminy mogą tam przekazywać śmieci tzw. problematyczne - takie jak np. przeterminowane leki, opakowania po chemikaliach czy popiół.

Aktualizacja rejestru przedsiębiorstw

Poniżej prezentujemy zaktualizowany rejestr przedsiębiorstw, które zajmują się odbiorem nieczystości stałych z gospodarstw indywidualnych położonych na terenie gminy Przasnysz.

Segregacja odpadów - informacje statystyczne

Prezentujemy poniżej zestaw najważniejszych informacji związanych z realizacją zadań gminy Przasnysz w zakresie zbiórki odpadów komunalnych z gospodarstw indywidualnych.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny - przydatne informacje

Poniżej zamieszczamy informację, co mieszkańcy gminy Przasnysz powinni robić ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Zaktualizowany wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Przasnysz

Poniżej prezentujemy zaktualizowany rejestr przedsiębiorstw, które posiadają zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Przasnysz

Uwaga - nowy numer rachunku do opłat za śmieci

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania. Terminowe wniesienie opłaty chroni przed dodatkowymi kosztami, zwłaszcza kosztami upomnień oraz odsetek. Opłatę uiszcza się gotówką bądź kartą w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy. Od września obowiązuje nowy numer tego rachunku bankowego.

Analiza gospodarki odpadami - za lata 2013-2019

Zbiorcza analiza zasad gospodarki odpadami na terenie gminy Przasnysz w latach 2013-2019 przeprowadzona na podstawie dostępnych danych dotyczących zbierania nieczystości z terenu gminy.

Adresy punktów zbierania odpadów powstających z działalności rolniczej

Podajemy wszystkim zainteresowanym adresy firm zajmujących się odbiorem odpadów powstających z działalności rolniczej z terenu gminy Przasnysz. 

Przypomnienie - opłaty za śmieci za IV kwartał 2020 r.

Przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy Przasnysz, że tylko do 15 stycznia można wnosić opłaty za IV kwartał 2020 roku za wywóz odpadów z terenu gospodarstw indywidualnych. Informacja o sposobie regulowania płatności za śmieci jest podana poniżej. 

Zmiana firmy wywożącej odpady

Od 1 stycznia 2021 r. odpady komunalne od mieszkańców Gminy Przasnysz będzie odbierała firma Błysk – Bis Sp. z o.o. Pierwszy odbiór odpadów nastąpi  w miesiącu styczniu zgodnie z harmonogramem. Prosimy mieszkańców o wystawienie pojemników z odpadami zmieszanymi, które są własnością MZGKiM Sp. z o.o. przed posesję w dniu odbioru.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - II kwartał 2021

Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z indywidualnych gospodarstw domowych w gminie Przasnysz, który obowiązuje w II kwartale 2021 roku.  

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - II półrocze 2021 roku

Zamieszczamy poniżej harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gospodarstw indywidualnych w gminie Przasnysz na całe drugie półrocze 2021 roku.

Sposoby zmniejszenia produkcji śmieci

W dzisiejszych czasach wszystkie produkty sprzedawane są w opakowaniach, które po zużyciu produktu stają się odpadem. Zapobieganie powstawaniu i zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów to główne i podstawowe cele w gospodarce odpadami. Niesegregowane i niezagospodarowane śmieci, które każdy z nas wyrzuca każdego dnia, trafiają na wciąż powiększające się składowiska odpadów. Pamiętajmy jednak, że kosztami ich utrzymania jesteśmy przecież obciążani my wszyscy.

Projekty Unijne

Godziny otwarcia

Urząd Gminy Przasnysz pracuje:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

Kontakt

URZĄD GMINY PRZASNYSZ

UL. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 5
06-300 PRZASNYSZ
tel. (29) 752 27 09
 
 • Sekretariat
  (29) 751 21 31
 • Skarbnik
  (29) 751 21 42
 • Sekretarz
  (29) 751 21 35
 • Referat Obsługi Oświaty
  (29) 751 21 33
 • Ewidencja ludności i dowody osobiste 
  (29) 751 21 34
 • Inwestycje
  (29) 751 21 36
 • Zamówienia publiczne i gospodarka odpadami
  (29) 751 21 37
 • Gospodarka komunalna (woda i ścieki)
  (29) 751 21 38
 • Gospodarka przestrzenna (drogi)
  (29) 751 21 41
 • Podatki
  (29) 751 21 43
 • Fax
  (29) 751 21 44
Wszelkie prawa zastrzeżone dla UG Przasnysz
Do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.