Urząd Gminy Przasnysz

Kalednarium

«maj 2024»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Najbliższe
Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Reklama

godło i herb z informacją o dofinansowaniu ze środków państwowego funduszu celowego
baner programu Czyste Powietrze
inwestycje
odnośnik mapowy
odsyłacz Facebook
Informacje o środowisku
zakładka LPR Gminy Przasnysz
przetargi
ekonomia społeczna i solidarna
pomoc stypendialna
FDS
GBP w Bogatem
opłaty za wodę
logo GBP
Szkoły
zaq1
śmieci
GOPS
meteo
planowane wyłączenia prądu

Reklama

baner informujący o projektach UE realizowanych przez Gminę Przasnysz

Nawigacja

 • Nagrywanie rozmów telefonicznych  |  

Treść strony

Nagrywanie rozmów telefonicznych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z wprowadzeniem od dnia 1 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Przasnysz nagrywania rozmów telefonicznych.

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO

informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy z siedzibą w Przasnyszu przy ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz, w imieniu którego działa Wójt Gminy, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych;
 2. z Inspektorem Ochrony Danych możecie się Państwo kontaktować drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres email: iod@przasnysz.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu poprawy jakości świadczonych przez Urząd Gminy usług i zapewnienie porządku i bezpieczeństwa. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO;
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, w celu wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń w przypadkach przewidzianych przepisami prawa;
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez administratora nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postepowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postepowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu;
 7. posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 8. posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 9. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 10. podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie jesteście Państwo zobowiązani do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zidentyfikowania osoby dzwoniącej przez Administratora co może uniemożliwić załatwienie sprawy, która stanowi przedmiot rozmowy telefonicznej.

 

Projekty Unijne

Godziny otwarcia

Urząd Gminy Przasnysz pracuje:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

Kontakt

URZĄD GMINY PRZASNYSZ

UL. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 5
06-300 PRZASNYSZ
tel. (29) 752 27 09
 
 • Sekretariat
  (29) 751 21 31
 • Skarbnik
  (29) 751 21 42
 • Sekretarz
  (29) 751 21 35
 • Referat Obsługi Oświaty
  (29) 751 21 33
 • Ewidencja ludności i dowody osobiste 
  (29) 751 21 34
 • Inwestycje
  (29) 751 21 36
 • Zamówienia publiczne i gospodarka odpadami
  (29) 751 21 37
 • Gospodarka komunalna (woda i ścieki)
  (29) 751 21 38
 • Gospodarka przestrzenna (drogi)
  (29) 751 21 41
 • Podatki
  (29) 751 21 43
 • Fax
  (29) 751 21 44
Wszelkie prawa zastrzeżone dla UG Przasnysz
Do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.