Urząd Gminy Przasnysz

Kalednarium

«kwiecień 2023»
P W Ś C P S N
1 dzień: 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Najbliższe
Wydarzenia

Reklama

godło i herb z informacją o dofinansowaniu ze środków państwowego funduszu celowego
inwestycje
odnośnik mapowy
odsyłacz Facebook
Informacje o środowisku
zakładka LPR Gminy Przasnysz
przetargi
ekonomia społeczna i solidarna
pomoc stypendialna
FDS
dodatkowy banner projektowy
opłaty za wodę
logo GBP
Szkoły
zaq1
śmieci
GOPS
meteo
planowane wyłączenia prądu
strategia

Reklama

baner informujący o OZE i głębokiej modernizacji budynków użyteczności publicznej

Nawigacja

 • Aktualności  |  

Treść strony

 • -
   [treść archiwalna]
  [treść archiwalna]

Zakończenie projektu "Indywiduwalizacja procesu nauczania" z PO KL

Gmina Przasnysz / Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej  Szkół i Przedszkoli w Przasnyszu informuje

o zakończeniu realizacji programu edukacyjnego pt.:

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III

finansowanego przez Unię Europejską

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

realizowanego w okresie

od 1 października 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

 

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX: rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1.: wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Całkowita wartość dofinansowania opiewała na kwotę – 138.813,73 zł.

Programem objętych zostało 147 uczniów z klas I-III uczęszczających do 5 szkół podstawowych z terenu gminy Przasnysz. W okresie od października 2012 r. do czerwca 2013 r. przeprowadzono 720 godz. zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w 24 grupach.

W ramach projektu uczniowie mogli skorzystać z bogatej oferty edukacyjnej przez bezpłatne uczestnictwo w zajęciach rozwijających uzdolnienia oraz w zajęciach niwelujących trudności np.: zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia dla dzieci z trudnościami matematycznymi, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze, zajęcia rozwijające uzdolnienia polonistyczne i artystyczne.

Zgodnie z wytycznymi programu zakupiono również ciekawe pomoce dydaktyczne za kwotę 98.013,70 zł (laptopy, komputery z oprogramowaniem, programy multimedialne, tablice, lustra logopedyczne, mikroskopy i wiele innych pomocy do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych).

W styczniu i czerwcu 2013 r. przeprowadzono ankiety ewaluacyjne mające na celu sprawdzenie poziomu zadowolenia rodziców uczniów z realizacji projektu.

  [treść archiwalna]
 • -
   [treść archiwalna]
  [treść archiwalna]

Fundusz sołecki – odsłona czwarta

Po raz czwarty Gmina Przasnysz będzie realizować zadania inwestycyjne związane z Funduszem Sołeckim. To narzędzie jest istotne zarówno z punktu widzenia władz samorządowych, jak i samych mieszkańców. Tym pierwszym daje bowiem możliwość pozyskiwania dodatkowych funduszy, tym drugim zaś – pozwala na współdecydowanie o swojej okolicy.  

Fundusz Sołecki jest narzędziem, które pozwala na realizację w każdym sołectwie (z gminy wiejskiej lub wiejsko-miejskiej) lokalnych zadań inwestycyjnych. Zadania te są najpierw finansowane z budżetu gminy, część funduszy wraca jednak do samorządu w postaci dotacji z budżetu centralnego. I to jest pierwsza ważna zaleta tych działań. Druga ma charakter nie tylko ekonomiczny. Oto bowiem sami mieszkańcy danej wsi czy sołectwa mogą zdecydować, co warto w danym roku wykonać na rzecz swojej społeczności. O kierunku inwestycji zawsze decyduje tylko zebranie sołeckie.

Z Funduszu już od kilka lat korzysta Gmina Przasnysz. I z roku na rok widać, że mieszkańcy coraz bardziej przywiązują się do tej formy decydowania o swoim otoczeniu. Co więcej, zmienia się też profil samych inwestycji. Kilka lat temu prowadzone prace były typowo użytkowe – inwestowano w oświetlenie, chodniki, a przede wszystkim remonty lokalnych dróg. Teraz mieszkańcy zaczynają dostrzegać, że Fundusz Sołecki daje możliwości także rozwoju lokalnego. W roku 2013 więc zrealizowane będą takie zadania, które wcześniej nie miały wzięcia w żadnym z podprzasnyskich sołectw.

Takimi innowacyjnymi działaniami warto się pochwalić. Oto kilka przykładów. W Dobrzankowie ma powstać w tym roku plac wielofunkcyjny z zadaszonymi wiatami, stołami i ławkami. W Golanach mieszkańcy chcą kupić siatki do bramek piłkarskich i odświeżyć sprzęt na boisku sportowym. Społeczność Karwacza planuje wykonać plac wielofunkcyjny do gier sportowych i zaplecze rekreacyjne. Oględa wzbogacić się ma o boisko piłkarskie, a Sierakowo – o boisko koszykarskie. Widać więc, że mieszkańcy doceniają choćby możliwość upiększenia swoich miejscowości. Co nie znaczy, że napraw drogowych w tym roku nie będzie – te zgłosiło łącznie kilkanaście sołectw. 

W ubiegłym roku na inwestycje z Funduszu przeznaczono ok. 357 tys. złotych. 30% tej kwoty wróci do budżetu gminnego. W tym roku środki mają być podobne, zatem refundacja też powinna tyle wynieść. To zaś daje Gminie możliwości dalszego inwestowania na rzecz społeczności lokalnych.

 

  [treść archiwalna]

« wstecz

Projekty Unijne

Godziny otwarcia

Urząd Gminy Przasnysz pracuje:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

Kontakt

URZĄD GMINY PRZASNYSZ

UL. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 5
06-300 PRZASNYSZ
tel. (29) 752 27 09
 
 • Sekretariat
  (29) 751 21 31
 • Skarbnik
  (29) 751 21 42
 • Sekretarz
  (29) 751 21 35
 • Referat Obsługi Oświaty
  (29) 751 21 33
 • Ewidencja ludności i dowody osobiste 
  (29) 751 21 34
 • Inwestycje
  (29) 751 21 36
 • Zamówienia publiczne i gospodarka odpadami
  (29) 751 21 37
 • Gospodarka komunalna (woda i ścieki)
  (29) 751 21 38
 • Gospodarka przestrzenna (drogi)
  (29) 751 21 41
 • Podatki
  (29) 751 21 43
 • Fax
  (29) 751 21 44
Wszelkie prawa zastrzeżone dla UG Przasnysz
Do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.