Urząd Gminy Przasnysz

Kalednarium

«styczeń 2022»
P W Ś C P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Najbliższe
Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Reklama

inwestycje
odnośnik mapowy
odsyłacz Facebook
szczepienia
Informacje o środowisku
zakładka LPR Gminy Przasnysz
ekonomia społeczna i solidarna
pomoc stypendialna
FDS
dodatkowy banner projektowy
opłaty za wodę
logo GBP
Szkoły
zaq1
śmieci
GOPS
meteo
planowane wyłączenia prądu
strategia
cdqa

Reklama

OZE

Nawigacja

 • Aktualności  |  

Treść strony

Biogazownia na terenie Strefy Gospodarczej w Sierakowie - wyjaśnienia

W związku sygnałami świadczącymi o zaniepokojeniu mieszkańców Karwacza i okolic odorami z nieoddanej jeszcze formalnie do użytku biogazowni na terenie Strefy Gospodarczej i obawami co do przyszłej uciążliwości tego przedsięwzięcia dla mieszkańców – Urząd Gminy Przasnysz wyjaśnia, co następuje – bazując na posiadanych w chwili obecnej informacjach:

 1. Biogazownia na nieruchomości w Karwaczu o mocy do 1 MW otrzymała od Starosty Przasnyskiego prawomocne pozwolenie na budowę decyzją z dnia 8.08.2017 r.

 2. Po zakończeniu budowy, a przed przystąpieniem do użytkowania biogazowni inwestor winien dysponować wydanym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Przasnyszu prawomocnym pozwoleniem na użytkowanie obiektu, gdyż obiekt ten należy zaliczyć m.in. do kategorii XVIII określonej w załączniku do prawa budowlanego.

 3. Gmina Przasnysz nie była stroną postępowania w sprawie pozwolenia na budowę biogazowni i nie posiada ani dokumentacji budowlanej, ani żadnych kompetencji w tym zakresie.

 4. Pismami z dnia 17 grudnia 2021 r. i 23 grudnia 2021 r. Starosta Przasnyski zwrócił się do Wójta Gminy Przasnysz o zaopiniowanie wniosków Spółki PGB Energetyka 15 złożonych do Starosty na podstawie ustawy o odpadach w przedmiocie:
  1. wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami, polegających na odzysku w procesie R10 na terenie działek w obrębach: Mchowo, Oględa, Mchówko, Obrąb, Przasnysz, Kijewice, Mirów i Smoleń Trzcianka, gmina Przasnysz;
  2. wydania zezwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniających przetwarzanie odpadów w elektrociepłowni na biogaz rolniczy zlokalizowanej na działce w Sierakowie, gmina Przasnysz.

 5. Po zapoznaniu się z wnioskami Spółki Gmina Przasnysz postanowieniami z dnia 31.12.2021 r. i 03.01.2022 r. wydanymi na podstawie art. 41 ust 6a ustawy o odpadach negatywnie zaopiniowała obydwa wnioski.
  Zanonimizowane postanowienia Wójta Gminy Przasnysz w tej sprawie publikujemy w załączeniu w celu zapoznania zainteresowanych mieszkańców Gminy z ich treścią.
 1. Dodatkowo informujemy, że w związku z wpłynięciem do Urzędu Gminy wniosku spółki PGB Energetyka 15 – dnia 16.12.2021 r. obwieszczeniem Gmina zawiadomiła o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (obwieszczenie jest opublikowane na stronie: bip.przasnysz.pl).
 2. Z kolei obwieszeniem z dnia 21.12.2021 r. Gmina Przasnysz poinformowała o wpłynięciu do Urzędu Gminy wniosku Spółki o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Elektrociepłownia na biogaz o mocy 1MW w gminie Przasnysz”. Poinformowaliśmy w obwieszczeniu, że w przypadku niewniesienia przez żadną ze stron postępowania sprzeciwu w terminie do dnia 14.01.2022 roku, postępowanie w sprawie zostanie zawieszone (obwieszczenie jest opublikowane na stronie: bip.przasnysz.pl).

O ewentualnym zawieszeniu lub odwieszeniu postępowania niezwłocznie poinformujemy w formie obwieszczenia.

 1. We wniosku o zawieszenie postępowania Spółka wyjaśniła, że najpierw zamierza oddać do użytku wybudowaną biogazownię. We wniosku zawarto m.in. stwierdzenie:

„Ponadto zamknięcie toczących się prac budowlanych pozwoli na ewentualną wizję władz gminy oraz mieszkańców na teren nowo powstałego zakładu, celem zapoznania się z pracą elektrociepłowni, czy postępowaniem z odpadami wytworzonymi, jak również przewidzianymi do przetwarzania”.

 1. Postępowania związane z przyszłym funkcjonowaniem biogazowni, dotyczące zezwoleń na przetwarzanie odpadów, toczą się przed Starostą Przasnyskim, a w sprawie oddania biogazowni do użytkowania postępowanie będzie prowadził Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przasnyszu. Wszelkie pytania odnośnie do funkcjonowania biogazowni zainteresowane osoby powinny kierować do tych organów.

 

« wstecz

Projekty Unijne

Godziny otwarcia

Urząd Gminy Przasnysz pracuje:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

Kontakt

URZĄD GMINY PRZASNYSZ

UL. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 5
06-300 PRZASNYSZ
tel. (29) 752 27 09
 
 • Sekretariat
  (29) 751 21 31
 • Skarbnik
  (29) 751 21 42
 • Sekretarz
  (29) 751 21 35
 • Referat Obsługi Oświaty
  (29) 751 21 33
 • Ewidencja ludności i dowody osobiste 
  (29) 751 21 34
 • Inwestycje
  (29) 751 21 36
 • Zamówienia publiczne i gospodarka odpadami
  (29) 751 21 37
 • Gospodarka komunalna (woda i ścieki)
  (29) 751 21 38
 • Gospodarka przestrzenna (drogi)
  (29) 751 21 41
 • Podatki
  (29) 751 21 43
 • Fax
  (29) 751 21 44
Wszelkie prawa zastrzeżone dla UG Przasnysz
Do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.