Urząd Gminy Przasnysz

Kalednarium

«maj 2024»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Najbliższe
Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Reklama

godło i herb z informacją o dofinansowaniu ze środków państwowego funduszu celowego
baner programu Czyste Powietrze
inwestycje
odnośnik mapowy
odsyłacz Facebook
Informacje o środowisku
zakładka LPR Gminy Przasnysz
przetargi
ekonomia społeczna i solidarna
pomoc stypendialna
FDS
GBP w Bogatem
opłaty za wodę
logo GBP
Szkoły
zaq1
śmieci
GOPS
meteo
planowane wyłączenia prądu

Reklama

baner informujący o projektach UE realizowanych przez Gminę Przasnysz

Nawigacja

Treść strony

Finisz projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Przasnysz”

W październiku zakończył się montaż odnawialnych źródeł energii w nieruchomościach należących do mieszkańców gminy Przasnysz, którzy zadeklarowali przystąpienie do projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Przasnysz”. Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W październiku zakończył się montaż odnawialnych źródeł energii w nieruchomościach należących do mieszkańców gminy Przasnysz, którzy zadeklarowali przystąpienie do projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Przasnysz”. Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Finansowanie projektu zostało zapewnione dzięki PROW 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1  Odnawialne źródła energii, Typ projektów: Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii  ze źródeł odnawialnych. Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału OZE w ogólnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej na terenie Gminy Przasnysz i ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery.

W ramach projektu wykonanych zostało łącznie 190 kolektorów słonecznych, 129 instalacji fotowoltaicznych oraz 59 pomp ciepła, co daje łączną ilość 378 instalacji. Instalacje fotowoltaiczne produkować będą ok. 475 tys. kWh rocznie.

Projektem objęte zostały zarówno budynki mieszkalne (277 nieruchomości), jak i budynki użyteczności publicznej – m. in. placówki oświatowe i kulturalne (12 nieruchomości).

Realizacja inwestycji ma  pozytywny wpływ na środowisko. Przede wszystkim, dzięki innowacyjnym odnawialnym źródłom energii, nastąpi ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych gazów emitowanych podczas produkcji energii elektrycznej lub cieplnej ze źródeł konwencjonalnych. Ponadto zmniejszy się ilość zużywanego paliwa, np. węgla, które podczas spalania emituje szkodliwe gazy do atmosfery.

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 31.12.2020 r. Projekt realizowany jest z trzema Partnerami: Powiatem Przasnyskim, Gminą Krasne i Gminą Sońsk. Udział Partnerów polega na włączeniu się w akcję promującą projekt.

Wartość projektu wynosi 8 592 780,00 zł, z czego z dotacji UE została przeznaczona kwota 4 936 890,00 zł. Poziom dofinansowania stanowi 70 % kosztów kwalifikowanych.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Materiały promocyjne poświęcone odnawialnym źródłom energii

Mieszkańcy gminy Przasnysz od kilku miesięcy mogą cieszyć się efektami potężnego programu dofinansowania instalacji energetycznych instalowanych w domach prywatnych. Dzięki dofinansowaniu unijnemu co najmniej kilkaset gospodarstw zyska na użytkowaniu kolektorów słonecznych, próżniowych czy fotowoltaice. Oto krótki przegląd dostępnych dziś na rynku OZE, z których skorzystają nasi mieszkańcy.

Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Przasnysz

Od roku 2019 Gmina Przasnysz realizuje szeroko zakrojony projekt pn. "Odnawialne źródła energii w Gminie Przasnysz". Działanie te są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Po niemal 18 miesiącach od podpisania umowy można obejrzeć efekty działań, z których już korzystają mieszkańcy gminy.

Odnawialne źródła energii w Gminie Przasnysz - informacje praktyczne

Gmina Przasnysz przygotowała dla swoich mieszkańców zestaw informacji na temat możliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych, a także efektów związanych z pozyskaniem przez samorząd gminny środków na wdrażanie projektu "Odnawialne źródła energii w Gminie Przasnysz".

Ruszył projekt odnawialnych źródeł energii w Gminie Przasnysz

Właśnie rozpoczęliśmy montaż instalacji do produkcji energii odnawialnej na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej. To pierwsze namacalne efekty projektu, który został dofinansowany se środków Unii Europejskiej, a realizowany jest na terenie całej gminy. Jest to efekt wielomiesięcznej pracy całego Urzędu Gminy na czele z wójt Grażyną Wróblewską.

Postępuje przebudowa świetlic w Karwaczu i Wielodrożu

Trwają prace obejmujące drugi etap projektu pn. „Przebudowa budynków świetlic wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach odnowy wsi Karwacz i odnowy wsi Wielodróż”. Projekt ten jest finansowany ze środków unijnych pozyskanych przez Gminę Przasnysz.

Projekty Unijne

Godziny otwarcia

Urząd Gminy Przasnysz pracuje:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

Kontakt

URZĄD GMINY PRZASNYSZ

UL. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 5
06-300 PRZASNYSZ
tel. (29) 752 27 09
 
 • Sekretariat
  (29) 751 21 31
 • Skarbnik
  (29) 751 21 42
 • Sekretarz
  (29) 751 21 35
 • Referat Obsługi Oświaty
  (29) 751 21 33
 • Ewidencja ludności i dowody osobiste 
  (29) 751 21 34
 • Inwestycje
  (29) 751 21 36
 • Zamówienia publiczne i gospodarka odpadami
  (29) 751 21 37
 • Gospodarka komunalna (woda i ścieki)
  (29) 751 21 38
 • Gospodarka przestrzenna (drogi)
  (29) 751 21 41
 • Podatki
  (29) 751 21 43
 • Fax
  (29) 751 21 44
Wszelkie prawa zastrzeżone dla UG Przasnysz
Do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.