Urząd Gminy Przasnysz

Kalednarium

«maj 2024»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Najbliższe
Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Reklama

godło i herb z informacją o dofinansowaniu ze środków państwowego funduszu celowego
baner programu Czyste Powietrze
inwestycje
odnośnik mapowy
odsyłacz Facebook
Informacje o środowisku
zakładka LPR Gminy Przasnysz
przetargi
ekonomia społeczna i solidarna
pomoc stypendialna
FDS
GBP w Bogatem
opłaty za wodę
logo GBP
Szkoły
zaq1
śmieci
GOPS
meteo
planowane wyłączenia prądu

Reklama

baner informujący o projektach UE realizowanych przez Gminę Przasnysz

Nawigacja

Treść strony

Uroczyste oddanie do użytku świetlicy w Karwaczu

Takich obiektów może pozazdrościć niejeden samorząd. Tuż przed końcem roku udało się oficjalnie oddać do użytku świetlicę wiejską w Karwaczu. Będzie ona służyć zarówno tutejszej jednostce OSP, jak i całej społeczności lokalnej. Koszt jej przebudowy zamknął się kwotą 1 mln 865 tys. złotych. Aż milion złotych pozyskano ze środków unijnych.

Zakończenie inwestycji w Bartnikach

Gmina Przasnysz zakończyła realizację projektu pn. „Oznakowanie przestrzeni publicznej w Bartnikach szansą na promocję i rozwój turystyki obszaru LGD”, który przewidywał rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Bartniki poprzez oznakowanie przestrzeni publicznej (gablota informacyjna i tablice informacyjne, ogrodzenie). 

Zakończenie inwestycji w Bogatem

Tej jesieni uczniowie ze szkoły podstawowej w Bogatem mogli korzystać z nowej infrastruktury wybudowanej wokół szkoły staraniem samorządu gminnego. Projekt pod nazwą „Uporządkowanie przestrzeni publicznej i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego w miejscowości Bogate” został dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Coraz bliżej kanalizacji w Bartnikach i Wandolinie

W dniu 7 października 2021 roku obyło się otwarcie ofert na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin – etap I wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Przasnysz”. W ramach ogłoszonego przetargu w trybie podstawowym wpłynęły 3 oferty na część I – tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 5 425,5 m oraz przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości ok. 662,5 m i dwóch przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej.

 • -

Realizujemy projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

W tym roku Gmina Przasnysz zrealizuje dwa projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pierwszy, realizowany w Bogatem, pozwoli na uporządkowanie przestrzeni publicznej i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego. Drugi projekt ma na celu zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego na potrzeby zwiększenia walorów turystycznych centrum miejscowości Golany.

Oznakowanie przestrzeni publicznej w Bartnikach - zakończenie inwestycji

W dniu 30 lipca zakończono realizację projektu pn. „Oznakowanie przestrzeni publicznej w Bartnikach szansą na promocję i rozwój turystyki obszaru LGD”.  Operacja została zrealizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Pozyskujemy środki na modernizację energetyczną

Gmina Przasnysz w dniu 5 lipca 2021 roku podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Przasnysz” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Budujemy kolejne nitki kanalizacyjne!

Dobre wieści dla mieszkańców Bartnik i Wandolina: już niedługo ruszą prace związane z budową w tych miejscowościach kanalizacji sanitarnej. Dodatkowo Gmina Przasnysz zmodernizuje stację uzdatniania wody obsługującą miejscowości Mchowo, Helenowo Nowe oraz Szla. Wszystkie prace mają zakończyć się najpóźniej w czerwcu 2023 roku.  

Zapewnienie mieszkańcom Gminy Przasnysz publicznego dostępu do internetu - zakończenie projektu

W dniu 23 czerwca 2021 roku zostały uruchomione hotspoty w ramach projektu "Zapewnienie mieszkańcom Gminy Przasnysz publicznego dostępu do internetu".

 • -

Oznakowanie przestrzeni publicznej w Bartnikach - prace końcowe

W miejscowości Bartniki rozpoczęły się prace końcowe wokół budynku świetlicy wiejskiej. W ramach zadania pn. „Oznakowanie przestrzeni publicznej w Bartnikach szansą na promocję i rozwój turystyki obszaru LGD”, zostanie wykonane ogrodzenie z paneli systemowych, zamontowana zostanie furtka i brama wjazdowa oraz  tablice informacyjne z historią gminy i  miejscowości Bartniki.

Oznakowanie przestrzeni publicznej w Bartnikach

Dnia 2 kwietnia 2021 roku została podpisana umowa na zadanie pn. „Oznakowanie przestrzeni publicznej w Bartnikach szansą na promocję i rozwój turystyki obszaru LGD”, natomiast 14 kwietnia 2021 roku nastąpiło przekazanie placu budowy.

 • -

Uporządkowanie przestrzeni publicznej w Bogatem

Dnia 15 kwietnia 2021 roku została podpisana umowa na zadanie pn. „Uporządkowanie przestrzeni publicznej i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego w miejscowości Bogate”.

Projekty Unijne

Godziny otwarcia

Urząd Gminy Przasnysz pracuje:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

Kontakt

URZĄD GMINY PRZASNYSZ

UL. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 5
06-300 PRZASNYSZ
tel. (29) 752 27 09
 
 • Sekretariat
  (29) 751 21 31
 • Skarbnik
  (29) 751 21 42
 • Sekretarz
  (29) 751 21 35
 • Referat Obsługi Oświaty
  (29) 751 21 33
 • Ewidencja ludności i dowody osobiste 
  (29) 751 21 34
 • Inwestycje
  (29) 751 21 36
 • Zamówienia publiczne i gospodarka odpadami
  (29) 751 21 37
 • Gospodarka komunalna (woda i ścieki)
  (29) 751 21 38
 • Gospodarka przestrzenna (drogi)
  (29) 751 21 41
 • Podatki
  (29) 751 21 43
 • Fax
  (29) 751 21 44
Wszelkie prawa zastrzeżone dla UG Przasnysz
Do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.