Urząd Gminy Przasnysz

Kalednarium

«listopad 2022»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 dzień: 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Najbliższe
Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Reklama

godło i herb z informacją o dofinansowaniu ze środków państwowego funduszu celowego
inwestycje
odnośnik mapowy
odsyłacz Facebook
szczepienia
Informacje o środowisku
zakładka LPR Gminy Przasnysz
ekonomia społeczna i solidarna
pomoc stypendialna
FDS
dodatkowy banner projektowy
opłaty za wodę
logo GBP
Szkoły
zaq1
śmieci
GOPS
meteo
planowane wyłączenia prądu
strategia

Reklama

OZE

Nawigacja

Treść strony

Uroczyste oddanie do użytku świetlicy w Karwaczu

Takich obiektów może pozazdrościć niejeden samorząd. Tuż przed końcem roku udało się oficjalnie oddać do użytku świetlicę wiejską w Karwaczu. Będzie ona służyć zarówno tutejszej jednostce OSP, jak i całej społeczności lokalnej. Koszt jej przebudowy zamknął się kwotą 1 mln 865 tys. złotych. Aż milion złotych pozyskano ze środków unijnych.

Zakończenie inwestycji w Bartnikach

Gmina Przasnysz zakończyła realizację projektu pn. „Oznakowanie przestrzeni publicznej w Bartnikach szansą na promocję i rozwój turystyki obszaru LGD”, który przewidywał rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Bartniki poprzez oznakowanie przestrzeni publicznej (gablota informacyjna i tablice informacyjne, ogrodzenie). 

Zakończenie inwestycji w Bogatem

Tej jesieni uczniowie ze szkoły podstawowej w Bogatem mogli korzystać z nowej infrastruktury wybudowanej wokół szkoły staraniem samorządu gminnego. Projekt pod nazwą „Uporządkowanie przestrzeni publicznej i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego w miejscowości Bogate” został dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Coraz bliżej kanalizacji w Bartnikach i Wandolinie

W dniu 7 października 2021 roku obyło się otwarcie ofert na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin – etap I wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Przasnysz”. W ramach ogłoszonego przetargu w trybie podstawowym wpłynęły 3 oferty na część I – tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 5 425,5 m oraz przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości ok. 662,5 m i dwóch przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej.

 • -

Realizujemy projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

W tym roku Gmina Przasnysz zrealizuje dwa projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pierwszy, realizowany w Bogatem, pozwoli na uporządkowanie przestrzeni publicznej i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego. Drugi projekt ma na celu zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego na potrzeby zwiększenia walorów turystycznych centrum miejscowości Golany.

Oznakowanie przestrzeni publicznej w Bartnikach - zakończenie inwestycji

W dniu 30 lipca zakończono realizację projektu pn. „Oznakowanie przestrzeni publicznej w Bartnikach szansą na promocję i rozwój turystyki obszaru LGD”.  Operacja została zrealizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Pozyskujemy środki na modernizację energetyczną

Gmina Przasnysz w dniu 5 lipca 2021 roku podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Przasnysz” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Budujemy kolejne nitki kanalizacyjne!

Dobre wieści dla mieszkańców Bartnik i Wandolina: już niedługo ruszą prace związane z budową w tych miejscowościach kanalizacji sanitarnej. Dodatkowo Gmina Przasnysz zmodernizuje stację uzdatniania wody obsługującą miejscowości Mchowo, Helenowo Nowe oraz Szla. Wszystkie prace mają zakończyć się najpóźniej w czerwcu 2023 roku.  

Zapewnienie mieszkańcom Gminy Przasnysz publicznego dostępu do internetu - zakończenie projektu

W dniu 23 czerwca 2021 roku zostały uruchomione hotspoty w ramach projektu "Zapewnienie mieszkańcom Gminy Przasnysz publicznego dostępu do internetu".

 • -

Oznakowanie przestrzeni publicznej w Bartnikach - prace końcowe

W miejscowości Bartniki rozpoczęły się prace końcowe wokół budynku świetlicy wiejskiej. W ramach zadania pn. „Oznakowanie przestrzeni publicznej w Bartnikach szansą na promocję i rozwój turystyki obszaru LGD”, zostanie wykonane ogrodzenie z paneli systemowych, zamontowana zostanie furtka i brama wjazdowa oraz  tablice informacyjne z historią gminy i  miejscowości Bartniki.

Oznakowanie przestrzeni publicznej w Bartnikach

Dnia 2 kwietnia 2021 roku została podpisana umowa na zadanie pn. „Oznakowanie przestrzeni publicznej w Bartnikach szansą na promocję i rozwój turystyki obszaru LGD”, natomiast 14 kwietnia 2021 roku nastąpiło przekazanie placu budowy.

 • -

Uporządkowanie przestrzeni publicznej w Bogatem

Dnia 15 kwietnia 2021 roku została podpisana umowa na zadanie pn. „Uporządkowanie przestrzeni publicznej i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego w miejscowości Bogate”.

Projekty Unijne

Godziny otwarcia

Urząd Gminy Przasnysz pracuje:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

Kontakt

URZĄD GMINY PRZASNYSZ

UL. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 5
06-300 PRZASNYSZ
tel. (29) 752 27 09
 
 • Sekretariat
  (29) 751 21 31
 • Skarbnik
  (29) 751 21 42
 • Sekretarz
  (29) 751 21 35
 • Referat Obsługi Oświaty
  (29) 751 21 33
 • Ewidencja ludności i dowody osobiste 
  (29) 751 21 34
 • Inwestycje
  (29) 751 21 36
 • Zamówienia publiczne i gospodarka odpadami
  (29) 751 21 37
 • Gospodarka komunalna (woda i ścieki)
  (29) 751 21 38
 • Gospodarka przestrzenna (drogi)
  (29) 751 21 41
 • Podatki
  (29) 751 21 43
 • Fax
  (29) 751 21 44
Wszelkie prawa zastrzeżone dla UG Przasnysz
Do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.